Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất - để vào nền tảng danh tiếng

Hotline: ☎ 0822.77.88.00 ☎ 0943.113.311 ☎ Phòng đào tạo: 089.88.99.637
Hotline: ☎ 0822.77.88.00

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm
Cuối tuần học iOS 10 qua 25 kỹ thuật cơ bản
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 37
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Cuối tuần học iOS 10 qua 25 kỹ thuật cơ bản

Lợi ích từ khóa học

- Biết được 25 kĩ thuật cơ bản và thông dụng khi lập trình iPhone
- Hiểu các đặc trưng cơ bản và sử dụng được ngôn ngữ Swift 3
- Tự viết được những ứng dụng nhỏ cho iPhone
 

Đối tượng mục tiêu

  • Lập trình viên muốn trang bị nhanh các kiến thức cơ bản cần thiết cho việc lập trình iOS
 
Tổng quát

- Khóa học cung cấp các kiến thức nền tảng về lập trình iPhone bằng cách giới thiệu 25 kĩ thuật cơ bản minh họa qua các ví dụ nhỏ.

- Các bài học được thiết kế liên hoàn, bài sau dựa trên các kĩ thuật của bài trước nhưng được phát triển dần lên theo cấp độ cao hơn.

- Nội dung khóa học dựa trên các đúc kết và trải nghiệm của cá nhân từ những dự án freelance về iOS mà giảng viên đã tham gia.

Yêu cầu của khóa học

  • Bắt buộc: Máy mac hoặc máy ảo mac
Mở đầu
play course
Giới thiệu về khóa học
2:14 phút
play course
Hướng dẫn cài máy ảo Mac
3:57 phút
Các thao tác cơ bản khi lập trình
play course
Tạo mới - Mở & biên dịch project
3:19 phút
play course
Thao tác với máy ảo
2:35 phút
play course
Các thành phần của XCode
2:17 phút
play course
Tổng kết chương II
1:07 phút
Hiển thị dữ liệu tính toán và phản hồi
play course
Hiển thị dữ liệu với Label, TextField & ImageView
11:19 phút
play course
Thêm nút Done ẩn bàn phím kết thúc nhập liệu
6:49 phút
play course
Định dạng tiền tệ
6:08 phút
play course
Button & UIAlertView
10:00 phút
play course
Auto layout
5:56 phút
play course
Scroll khi bàn phím che giao diện
10:44 phút
play course
Hiển thị ảnh từ danh sách ngẫu nhiên
6:11 phút
play course
Lưu & nạp danh sách ảnh trong Property List
0:17 phút
play course
Chọn ảnh từ Photo Library
0:16 phút
play course
Tái tổ chức cấu trúc mã nguồn
4:35 phút
play course
Thao tác với ngày tháng
0:15 phút
play course
Màu sắc
6:52 phút
play course
Lưu và nạp các thông tin cấu hình
9:44 phút
play course
Tổng kết chương III
1:30 phút
Chương trình có nhiều màn hình
play course
Chuyển màn hình dùng segue
12:41 phút
play course
Kích hoạt segue có lựa chọn
9:06 phút
play course
Truyền dữ liệu qua màn hình đích
10:05 phút
play course
Xử lý back
8:32 phút
play course
Navigation Controller
3:24 phút
play course
Thêm UIBarButtonItem vào Navigation Controller
6:00 phút
play course
Chương trình dạng tab (P.1)
10:25 phút
play course
Chương trinh dạng tab (P.2)
10:31 phút
play course
Tổng kết chương IV
1:20 phút
Dữ liệu dạng Master-Detail
play course
Sử dụng TableView
10:43 phút
play course
Dữ liệu phức tạp với TableView
5:44 phút
play course
Thao tác Select và Delete với Tableview
9:35 phút
play course
Sử dụng CollectionView
14:07 phút
play course
Tạo Side menu với Tableview (P.1)
16:27 phút
play course
Tạo Side menu với Tableview (P.2)
12:17 phút
play course
Tổng kết chương V
1:58 phút
Tổng kết khóa học
play course
Tổng kết khóa học
5:17 phút
Cuối tuần học iOS 10 qua 25 kỹ thuật cơ bản
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 37
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Tự học: Liên hệ
Lớp học online: Liên hệ
Học với giáo viên: Liên hệ
zalo-call