Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất - để vào nền tảng danh tiếng

Hotline: ☎ 0822.77.88.00 ☎ 0943.113.311 ☎ Phòng đào tạo: 089.88.99.637
Hotline: ☎ 0822.77.88.00

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm
Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Ubuntu
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 30
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Ubuntu

Lợi ích từ khóa học

- Sau khóa học, học viên biết cách
- Cài đặt và tùy chỉnh hệ điều hành Ubuntu.
- Sử dụng các phần mềm ứng dụng trên Ubuntu.
- Sử dụng các phần mềm ứng dụng trên Ubuntu.
- Sử dụng cửa sổ dòng lệnh quản trị Ubuntu.
- Áp dụng cho những bạn làm về CNTT cần biết về Linux để lập trình, để quản trị mạng. Áp dụng cho những bạn làm văn phòng có nhu cầu đơn giản (soạn thảo văn bản, vào mạng, in ấn) với độ an toàn an ninh cao hơn.
- Về lâu dài giúp cho giảm chi phí đầu tư về bản quyền nhiều phần mềm so với sử dụng windows, an toàn an ninh cao hơn windows.
 

Đối tượng mục tiêu

  • Dành cho người đi học, sinh viên công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.
  • Lĩnh vực công nghệ thông tin.
  • Trình độ cần thiết: đã biết dùng windows.
 
Tổng quát

Bạn cần có kỹ năng sử dụng hệ điều hành Linux vì yêu cầu công việc về công nghệ thông tin cần kỹ năng này. Ngoài ra nó cũng là hệ điều hành free thay thế cho windows khi chưa có điều kiện mua bản quyền.
- Nội dung khóa học: 
+ Cài đặt và tùy chỉnh hệ điều hành Ubuntu
+ Sử dụng các phần mềm ứng dụng trên Ubuntu
+ Cài đặt kết nối mạng Ubuntu
+ Sử dụng cửa sổ dòng lệnh quản trị Ubuntu
- Lợi ích: học thêm kỹ năng sử dụng 1 hệ điều hành mà công việc về công nghệ thông tin đòi hỏi phải biết.
- Phương thức giảng dạy: thực hành trực tiếp theo video hướng dẫn.
- Điểm đặc biệt: cách thức tiếp cận hệ điều hành này được xây dựng gần với cách tiếp cận sử dụng hệ điều hành Windows. Do vậy về logic sử dụng là tương tự, chỉ khác ở giao diện.

Yêu cầu của khóa học

  • Ubuntu không đòi hỏi máy cấu hình cao, mà chỉ cần máy có cấu hình trung bình (RAM 2GB trở lên, CPU dua core 2GHz trở lên, 25GB HDD).
  • Lưu ý: nếu đang sử dụng windows thì nên cài đặt Ubuntu trên máy ảo VMWARE hoặc Virtual Box (Hướng dẫn trong phần tài liệu của khóa học).
CÀI ĐẶT VÀ TÙY CHỈNH HỆ ĐIỀU HÀNH UBUNTU
play course
Giới thiệu khóa học
2:04 phút
play course
Hướng dẫn cài đặt Ubuntu
6:34 phút
play course
Cấu trúc thư mục trong Ubuntu
2:20 phút
play course
Tạo tài khoản người dùng
7:08 phút
play course
Tùy chỉnh màn hình desktop
4:34 phút
play course
Cài đặt và tùy chỉnh thanh Cairo-Dock
9:27 phút
play course
Tùy chỉnh cửa sổ dòng lệnh
2:40 phút
play course
Cách sử dụng phím tắt
4:07 phút
CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRÊN UBUNTU
play course
Giới thiệu bộ Libre Office trên Ubuntu
2:34 phút
play course
Cách soạn thảo văn bản tiếng Việt
3:05 phút
play course
Cách cài thêm font chữ
3:28 phút
play course
Các phần mềm ứng dụng trên Internet
6:37 phút
play course
Phần mềm xem phim và nghe nhạc trên Ubuntu
3:15 phút
play course
Các phần mềm chỉnh sửa ảnh
1:58 phút
play course
Chạy ứng dụng Windows trên Ubuntu
2:13 phút
play course
Cách cài đặt và gỡ cài đặt chương trình ứng dụng
3:12 phút
play course
Phần mềm diệt virus cho Ubuntu
3:58 phút
CÀI ĐẶT MẠNG TRÊN UBUNTU
play course
Cài đặt mạng và update
4:11 phút
play course
Cài đặt máy in và sử dụng USB
4:58 phút
play course
Cách chia sẻ file trên Ubuntu qua mạng LAN
6:54 phút
play course
Truy cập từ windows vào thư mục chia sẻ trên Ubuntu qua
6:02 phút
QUẢN LÝ VÀ CÀI ĐẶT BẰNG CỬA SỔ DÒNG LỆNH
play course
Một số lệnh cơ bản
2:40 phút
play course
Lệnh đọc và ghi file
2:49 phút
play course
Lệnh thao tác với thư mục
4:56 phút
play course
Nén và giải nén file zip
3:10 phút
play course
Nén và giải nén file tar.gz
3:02 phút
play course
Phân quyền truy cập file
6:02 phút
play course
Một số lệnh quản trị hệ thống cơ bản
2:45 phút
play course
Một số lệnh về mạng
2:40 phút
play course
Tài liệu học tập
0:23 phút
Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Ubuntu
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 30
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Tự học: Liên hệ
Lớp học online: Liên hệ
Học với giáo viên: Liên hệ
zalo-call