Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất - để vào nền tảng danh tiếng

Hotline: ☎ 0822.77.88.00 ☎ 0943.113.311 ☎ Phòng đào tạo: 089.88.99.637
Hotline: ☎ 0822.77.88.00

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm
Kế toán trong các doanh nghiệp
Phạm Quốc Thắng
Thể loại: Kế toán
Số bài học: 15
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Kế toán trong các doanh nghiệp
Lợi ích từ khoá học
 
- Có được những kiến thức nhất định về đặc điểm hoạt động kinh doanh ,sự khác nhau giữa các loại doanh nghiệp và đặc điểm kế toán tại các doanh nghiệp đó.
- Hiểu được phương thức hoạt động cũng như sự khác biệt của những nghiệp vụ kế toán trong các kiểu doanh nghiệp khác nhau.
- Áp dụng những kiến thức đã học vào những nghiệp vụ kế toán thực tế.
Phù hợp với
 Kế toán viên trong các doanh nghiệp;
 Những người có định hướng nghề nghiệp là kế toán.
Mô tả tổng quát

Hoạt động kế toán có thể nói là một trong những hoạt động quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp. Thông qua hoạt động kế toán, nhà quản lý có thể nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như diễn biến của thị trường.

Khóa học "Kế toán trong các doanh nghiệp" này gồm 5 chương, với 15 bài giảng kéo dài khoảng 185 phút cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp, những đặc điểm hoạt động kinh doanh khác nhau tại các loại doanh nghiệp, cũng như chế độ kế toán được áp dụng trong các loại doanh nghiệp này. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có được những kiến thức, khả năng vận dụng linh hoạt trong hoạt động kế toán tại các doanh nghiệp.

Nếu bạn đang là một kế toán viên, muốn củng cố thêm những kỹ năng nghiệp vụ của mình, bổ sung kiến thức để có thể thích ứng với công việc một cách nhanh chóng trong trường hợp thay đổi môi trường làm việc hay định hướng nghề nghiệp của bạn là kế toán trong các doanh nghiệp thì khóa học này dành riêng cho bạn.

Hãy đăng kí ngay hôm nay bởi đây sẽ là lựa chọn hoàn toàn sáng suốt của bạn!

Yêu cầu khoá học
 Máy tính hoặc điện thoại có kết nối Internet
Kế toán trong các doanh nghiệp thương mại nội địa
play course
Đặc điểm hoạt động kinh doanh và chế độ kế toán
19:00 phút
play course
Kế toán luân chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp kế toán, hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
21:43 phút
play course
Kế toán luân chuyển hàng hóa
8:10 phút
Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu
play course
Đặc điểm hoạt động kinh doanh và chế độ kế toán
12:17 phút
play course
Kế toán hoạt động nhập khẩu
25:30 phút
play course
Kế toán hoạt động xuất khẩu
14:24 phút
Kế toán trong những doanh nghiệp xây lắp và trong các đơn vị chủ đầu tư
play course
Đặc điểm hoạt động xây lắp và chế độ kế toán
12:05 phút
play course
Kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp
19:26 phút
play course
Kế toán tại các đơn vị chủ đầu tư
8:35 phút
Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ
play course
Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ
6:26 phút
play course
c điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ
9:16 phút
play course
Kế toán tập hợp chi phí kinh doanh và xác định kết quả tiêu thụ
6:32 phút
Kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp
play course
Đặc điểm hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp
11:46 phút
play course
Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp
5:33 phút
play course
Kế toán chi phí sản xuất và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp
4:16 phút
Kế toán trong các doanh nghiệp
Phạm Quốc Thắng
Thể loại: Kế toán
Số bài học: 15
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
zalo-call