Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất - để vào nền tảng danh tiếng

Hotline: ☎ 0822.77.88.00 ☎ 0943.113.311 ☎ Phòng đào tạo: 089.88.99.637
Hotline: ☎ 0822.77.88.00

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm
Lập trình C# trong 5 tuần - Nâng cao
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 65
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Lập trình C# trong 5 tuần - Nâng cao
Lợi ích từ khoá học
 
Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
 
Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
 
Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
 
Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
 
Là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu công nghệ mới LINQ
 
Phù hợp với
 Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
 Những người yêu thích lĩnh vực lập trình C#
 Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 Những ai đã học khóa học C# 5 tuần phần cơ bản (đề nghị)
 
Mô tả tổng quát

- Tìm hiểu chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình C# (MDI, control nâng cao, tương tác cơ sở dữ liệu, in ấn, đóng gói...)
- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
- Sử dụng thuần thục các control nâng cao khi thiết kế giao diện
- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
- Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Microsoft Access
- Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server
- Triển khai được mô hình đa tầng
- Sử dụng được một số Third Party Component nổi tiếng
- Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

 
Yêu cầu khoá học
 Tinh thần đam mê học hỏi và kiên nhẫn. Khóa học có thời lượng rất dài. Vì vậy, để đạt được thành công, bạn phải cực kỳ kiên nhẫn. "Có công mài sắt, có ngày nên kim"!
 Máy tính, laptop cấu hình ổn định
 Ổ cứng tối thiểu 250 GB
 RAM tối thiểu 4GB (đề nghị 8GB)
 Hệ điều hành Win 10, 64 bit (đề nghị)
 Main hỗ trợ ảo hóa
 
Lập trình Windows Form nâng cao trong C#
play course
MDI (Multiple-Document Interface) Form
14:34 phút
play course
Các component thường dùng trong C# (P.1)
21:45 phút
play course
Các component thường dùng trong C# (P.2)
28:26 phút
play course
Các component thường dùng trong C# (P.3)
24:26 phút
play course
Menu & ContextMenu (P.1)
14:26 phút
play course
Menu & ContextMenu (P.2)
16:59 phút
play course
Toolbar & Statusbar
28:23 phút
play course
ListView (P.1)
21:00 phút
play course
ListView (P.2)
24:53 phút
play course
DataGridView
15:07 phút
play course
TreeView (P.1)
17:54 phút
play course
TreeView (P.2)
17:47 phút
play course
Tabcontrol
12:15 phút
play course
Các Dialog thường dùng
29:22 phút
play course
Project tổng hợp - Quản lý sinh viên (P.1)
20:42 phút
play course
Project tổng hợp - Quản lý sinh viên (P.2)
19:11 phút
play course
Project tổng hợp - Quản lý sinh viên (P.3)
23:36 phút
Xử lý tập tin trong C#
play course
Xử lý TextFile trong C# (P.1)
16:03 phút
play course
Xử lý TextFile trong C# (P.2)
15:34 phút
play course
Xử lý Serialize File trong C#
19:34 phút
play course
RichTextBox & StreamFile
10:21 phút
play course
Project tổng hợp - Quản lý sinh viên (bổ sung chức năng)
27:04 phút
Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#
play course
Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server (P.1)
19:54 phút
play course
Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server (P.2)
18:29 phút
play course
Giới thiệu về ADO.NET
13:09 phút
play course
Cách kết nối C# tới SQL Server
20:25 phút
play course
Cách truy vấn dữ liệu (P.1)
29:54 phút
play course
Cách truy vấn dữ liệu (P.2)
26:59 phút
play course
Cách thêm dữ liệu (P.1)
17:32 phút
play course
Cách thêm dữ liệu (P.2)
14:45 phút
play course
Cách sửa dữ liệu (P.1)
18:15 phút
play course
Cách sửa dữ liệu (P.2)
16:32 phút
play course
Cách xóa dữ liệu
17:17 phút
play course
Cách triệu gọi Store Procedures (P.1)
23:41 phút
play course
Cách triệu gọi Store Procedures (P.2)
25:25 phút
play course
Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter (P.1)
19:57 phút
play course
Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter (P.2)
23:29 phút
play course
Databinding (P.1)
24:06 phút
play course
Databinding (P.2)
25:23 phút
play course
In ấn dữ liệu trong C# (P.1)
19:38 phút
play course
In ấn dữ liệu trong C# (P.2)
19:45 phút
play course
Project tổng hợp - Quản lý khách hàng (P.1)
22:42 phút
play course
Project tổng hợp - Quản lý khách hàng (P.2)
22:59 phút
play course
Project tổng hợp - Quản lý khách hàng (P.3)
33:00 phút
Kiến trúc đa tầng trong C#
play course
Giới thiệu về kiến trúc đa tầng
11:50 phút
play course
Triển khai kiến trúc đa tầng - Quản lý sản phẩm (P.1)
21:34 phút
play course
Triển khai kiến trúc đa tầng - Quản lý sản phẩm (P.2)
23:22 phút
Giới thiệu một số Third party Component
play course
Giới thiệu một số Third Party Component nổi tiếng
9:01 phút
play course
Hướng dẫn sử dụng Third Party Dotnet Bar
12:05 phút
Đóng gói ứng dụng
play course
Tải thư viện đóng gói cho Visual Studio
3:22 phút
play course
Cách thức đóng gói ứng dụng C#
16:54 phút
Bài tập rèn luyện tổng hợp - có đáp án
play course
Bài tập rèn luyện 11 - Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access (P.1)
18:50 phút
play course
Bài tập rèn luyện 11 - Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access (P.2)
20:14 phút
play course
Bài tập rèn luyện 12 - Viết phần mềm quản lý hiệu sách
23:09 phút
play course
Bài tập rèn luyện 13 - Viết PM đồng bộ TreeView & ListView kết hợp CSDL (P.1)
27:07 phút
play course
Bài tập rèn luyện 13 - Viết PM đồng bộ TreeView & ListView kết hợp CSDL (P.2)
25:09 phút
play course
Bài tập rèn luyện 14 - Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu (P.1)
16:17 phút
play course
Bài tập rèn luyện 14 - Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu (P.2)
17:24 phút
play course
Bài tập rèn luyện 15 - Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu (P.1)
16:30 phút
play course
Bài tập rèn luyện 15 - Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu (P.2)
17:17 phút
Bài tập rèn luyện tổng hợp - tự giải
play course
Bài tập rèn luyện 16 - Viết phần mềm quản lý bài hát
3:16 phút
play course
Bài tập rèn luyện 17 - Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập
5:23 phút
play course
Bài tập rèn luyện 18- Viết CT tính doanh thu đơn giản cho Cty vận tải biển
5:39 phút
play course
Bài tập rèn luyện 19 - Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí
5:14 phút
play course
Bài tập rèn luyện 20 - Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học
5:12 phút
Lập trình C# trong 5 tuần - Nâng cao
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 65
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Tự học: Liên hệ
Lớp học online: Liên hệ
Học với giáo viên: Liên hệ
zalo-call