Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất - để vào nền tảng danh tiếng

Hotline: ☎ 0822.77.88.00 ☎ 0943.113.311 ☎ Phòng đào tạo: 089.88.99.637
Hotline: ☎ 0822.77.88.00

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm
Lập trình frontend nâng cao
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 71
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Lập trình frontend nâng cao
Lợi ích từ khoá học
 
- Sau khi học xong thì bạn cũng không thêm nhiều kiến thức mới gì, nhưng sẽ vững vàng trong việc thiết kế web responsive và frontend nói chung.
- Kiến thức trong khóa học này về lâu dài là để chuẩn bị cho các kiến thức nâng cao về frontend (Angular js) và backend lập trình bằng PHP sắp tới. Để học được những thứ đó, bạn cần nền tảng front vững.
Phù hợp với
 - Sinh viên muốn đi sâu vào lĩnh vực lập trình frontend.
 - Những người muốn tự thiết kế website của mình.
 - Những người đã có kiến thức căn bản về công cụ frontend muốn làm nó một cách hệ thống hơn thông qua bài tập thực tế.
 - Những người có ý tưởng về làm web nhưng không biết cách tự làm thế nào.
Mô tả tổng quát

Nội dung và lộ trình khóa học: 
- Lợi ích của học viên khi mua:

1 - Học lập trình frontend bài bản để cho ra sản phẩm hoàn thiện. 
2 - Hiểu được cách kết nối các kiến thức phân tán về html/css/jquery/javascript... để thực hiện một sản phẩm thực tế.

Yêu cầu khoá học
 - Phần mềm cần có : chrome . Các phần mềm khác được hướng dẫn cài đặt và đính kèm trong khóa.
 - Kiến thức cần có là kiến thức frontend cơ bản bootstrap 4, HTML5, CSS3.
Giới thiệu khóa học và lý thuyết cơ bản
play course
Giới thiệu khóa học
5:49 phút
play course
Cài đặt 2 phần mềm cần thiết
13:34 phút
Project số 1 tổng hợp lại các phần kiến thức css3 cơ bản
play course
Nhắc lại thuộc tính CSS3 translate
12:42 phút
play course
Thuộc tính CSS3 zoom
8:55 phút
play course
Áp dụng thuộc tính transition delay
15:46 phút
play course
Áp dụng thuộc tính rotateY và Backface để làm hiệu ứng
18:59 phút
Project số 2 tổng hợp lại kiến thức jquery cơ bản qua bài tập
play course
Giới thiệu project hiệu ứng và các bước xừ lý
8:19 phút
play course
Xử lý CSS cho phần mặt trước
13:19 phút
play course
Xử lý CSS hoàn thiện cho phần hiệu ứng đầu tiên
10:02 phút
play course
Xử lý HTML cho phần hiệu ứng TAB
5:37 phút
play course
Xử lý CSS cho phần hiệu ứng Tab
12:22 phút
play course
Xử lý Jquery cho phần nút
6:28 phút
play course
Xử lý Jquery cho phần nội dung
10:23 phút
play course
Tự tạo hiệu ứng cho phần slide
5:34 phút
Viết hiệu ứng slide nhanh
play course
Project số 3 Lựa chọn slide và xử lý HTML
13:50 phút
play course
Xử lý CSS ban đầu cho khối giao diện - Phần 1
11:58 phút
play course
Xử lý phần CSS cho khối giao diện - Phần 2
7:40 phút
play course
Viết hiệu ứng JQUERY - Xử lý bộ đếm
14:03 phút
play course
Hoàn thành hiệu ứng slide ảnh cho sản phẩm
5:13 phút
play course
Nâng cấp version cho slide ảnh
5:42 phút
play course
Tóm tắt lại các hàm Jquery sử dụng trong slide ảnh
9:05 phút
play course
Xử lý hiệu ứng Quick View phần HTML
3:16 phút
play course
Xử lý hiệu ứng Quick View phần CSS
3:57 phút
play course
Xử lý hiệu ứng Quick View phần Jquery
5:11 phút
play course
Sử dụng hàm jquery cho thao tác trên bàn phím
3:08 phút
play course
Nâng cấp Version 3 cho slide ảnh
9:13 phút
play course
Tổng kết các hàm quan hệ trong JQuery
5:01 phút
play course
Xử lý số lượng thay đổi bằng hàm quan hệ
4:24 phút
Project số 4 xử lý hiệu ứng isotope
play course
Giới thiệu giao diện kiểu Masonry
1:51 phút
play course
Tạo giao diện cho gallery - phần HTML
9:17 phút
play course
Tạo giao diện cho gallery - Phần CSS
4:31 phút
play course
Tạo giao diện cho gallery - Phần Jquery
8:10 phút
play course
Xử lý việc load ảnh bằng thư viện Image Load
7:39 phút
play course
Xử lý responsive
2:52 phút
play course
Xử lý lọc dữ liệu theo danh mục - phần HTML
7:06 phút
play course
Xử lý hiệu ứng chọn cho nút
6:33 phút
play course
Xử lý hiệu ứng lọc dữ liệu theo danh mục khi click vào nút
8:20 phút
Project thefox full từ file thiết kế photoshop
play course
Xử lý Html cho phần top bằng bootstrap
19:26 phút
play course
Xử lý CSS cho phần Top
19:26 phút
play course
Xử lý CSS cho màn hình di động
10:21 phút
play course
Xử lý HTML cho trang contact
4:31 phút
play course
Xử lý CSS cho phần menu
6:37 phút
play course
Xử lý CSS cho phần menu hiển thị trên di động
6:09 phút
play course
Xử lý HTML cho phần bản đồ
5:58 phút
play course
Xử lý CSS cho khối thông tin liên hệ
9:21 phút
play course
Xử lý phần hiệu ứng
5:51 phút
play course
Xử lý CSS cho phần thông tin liên hệ trên di động
3:14 phút
play course
Xử lý phần form liên hệ
9:06 phút
play course
Xử lý phần CSS cho Form
9:50 phút
play course
Xử lý HTML cho phần footer
4:35 phút
play course
Xử lý CSS cho phần footer
6:40 phút
play course
Xử lý HTML cho phần lastest news
6:02 phút
play course
Xử lý CSS cho phần lastest news
16:37 phút
play course
Phương pháp sử dụng after và before trong css
9:02 phút
play course
Xử lý phần HTML cho khối tag widget
4:01 phút
play course
Xử lý phần CSS cho khối TAG WIDGET
6:19 phút
play course
Xử lý phần CSS cho khối BLOG CATEGORY
10:28 phút
play course
Xử lý phần HTML cho phần NEWSLETTER
6:37 phút
play course
Xử lý phần CSS cho phần NEWSLETTER
10:16 phút
play course
Xử lý phần HTML_CSS cho khối BOTTOM FOOTER
8:00 phút
play course
Xử lý hiệu ứng load cho trang CONTACT
11:52 phút
play course
Xử lý giao diện trang contact cho di động
9:09 phút
play course
Xử lý import giao diện cho trang chủ
2:17 phút
play course
Xử lý HTML cho khối giới thiệu trang chủ
5:26 phút
play course
Xử lý CSS cho khối giới thiệu
10:13 phút
play course
Xử lý HTML cho khối slide
10:08 phút
play course
Xử lý CSS cho phần news
7:37 phút
play course
Xử lý HTML trang tin tức
4:51 phút
play course
Xử lý bố cục tin bằng card column
4:51 phút
play course
Xử lý CSS cho các cột thông tin
6:41 phút
play course
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức
5:57 phút
Lập trình frontend nâng cao
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 71
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Tự học: Liên hệ
Lớp học online: Liên hệ
Học với giáo viên: Liên hệ
zalo-call