Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất - để vào nền tảng danh tiếng

Hotline: ☎ 0822.77.88.00 ☎ 0943.113.311 ☎ Phòng đào tạo: 089.88.99.637
Hotline: ☎ 0822.77.88.00

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm
Lập trình Java nâng cao
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 61
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Lập trình Java nâng cao
Lợi ích từ khoá học
 
- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java.
- Có thể lập trình quản lý cơ sở dữ liệu.
- Viết được phần mềm quản lý (liên quan đến cơ sở dữ liệu) cho khách hàng.
- Dễ dàng tiến tới lập trình trên Android.
 
Phù hợp với
 
 - Bất cứ ai muốn học lập trình với Java.
 - Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình Java.
 - Sinh viên không học công nghệ thông tin muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 
Mô tả tổng quát

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình Java.

- Tiếp cận được 4 loại cơ sở dữ liệu phổ biến: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL và Oracle cũng như cách thức lập trình với 4 loại cơ sở dữ liệu này.

- Tiếp cận được JPA để nâng cao hiệu suất lập trình cơ sở dữ liệu với Java.

- Sau khi hoàn thành khóa học, có thể tự viết được dự án liên quan tới quản trị cơ sở dữ liệu và đặc biệt dễ dàng tiến tới lập trình trên Android.

- Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi... cấu trúc điều khiển trong Java, phương thức, lớp,...).

- Các khái niệm liên quan tới lập trình hướng đối tượng.

- Các kiến thức về lập trình xử lý giao diện người dùng từ cơ bản tới nâng cao.

- Các kiến thức liên quan tới hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

- Cách cấu hình và kết nối dữ liệu.

- Cách thức truy vấn và tương tác dữ liệu.

- Kỹ thuật JPA để nâng cao hiệu suất lập trình cơ sở dữ liệu.

 
Yêu cầu khoá học
 
 - Máy tính có kết nối Internet.
 - Môi trường yên tĩnh.
LẬP TRÌNH XỬ LÝ GIAO DIỆN CƠ BẢN TRONG JAVA
play course
GIỚI THIỆU: GÓI SWING, JFRAME, JPANEL
18:52 phút
play course
GIỚI THIỆU: CÁC LOẠI LAYOUT MANAGER QUAN TRỌNG THƯỜNG DÙNG
31:06 phút
play course
GIỚI THIỆU: JPANEL, JTEXTFIELD, JBUTTON, CÁC KỸ THUẬT GẮN SỰ KIỆN
41:48 phút
play course
GIỚI THIỆU: BORDER, BORDER TITLE, JTEXTAREA, JSCROLLPANE, JCHECKBOX, JRADIOBUTTON - BUTTONGROUP
53:42 phút
play course
GIỚI THIỆU: JCOMBOBOX, JLIST
24:20 phút
play course
PROJECT THỰC TẾ: QUẢN LÝ SINH VIÊN
1:03:36 phút
LẬP TRÌNH XỬ LÝ GIAO DIỆN NÂNG CAO JAVA
play course
LẬP TRÌNH XỬ LÝ GIAO DIỆN NÂNG CAO: SPLIT PANES, JTABLE
34:03 phút
play course
LẬP TRÌNH XỬ LÝ GIAO DIỆN NÂNG CAO: JTREE
17:34 phút
play course
LẬP TRÌNH XỬ LÝ GIAO DIỆN NÂNG CAO: JMENUBAR, CONTEXT MENU, JTOOLBAR
38:08 phút
play course
LẬP TRÌNH XỬ LÝ GIAO DIỆN NÂNG CAO: JTABBEDPANE
9:58 phút
play course
CÁC LOẠI DIALOG THƯỜNG DÙNG: JOPTIONPANE, JFILECHOOSER
30:52 phút
play course
PROJECT THỰC TẾ: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
41:22 phút
Lập trình Cơ sở dữ liệu với Microsoft Access
play course
Giới thiệu về Microsoft Access
11:53 phút
play course
Cách kết nối Microsoft Access bằng "ucanaccess"
14:07 phút
play course
Sử dụng "Statement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft Access
18:17 phút
play course
Sử dụng "Statement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft Access
15:04 phút
play course
Sử dụng "Statement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access
16:13 phút
play course
Sử dụng "Statement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft Access
26:12 phút
play course
Sử dụng "PreparedStatement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft Access
25:44 phút
play course
Sử dụng "PreparedStatement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft Access
11:29 phút
play course
Sử dụng "PreparedStatement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access
8:48 phút
play course
Sử dụng "PreparedStatement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft Access
17:00 phút
play course
Project thực tế - Quản lý công văn
1:30:28 phút
Lập trình Cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server
play course
Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server
50:08 phút
play course
Cách kết nối Microsoft SQL Server bằng SqlJDBC
17:59 phút
play course
Sử dụng "Statement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft SQL Server
36:38 phút
play course
Sử dụng "Statement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft SQL Server
15:37 phút
play course
Sử dụng "Statement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server
19:08 phút
play course
Sử dụng "Statement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft SQL Server
9:29 phút
play course
Sử dụng "PreparedStatement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft SQL Server
32:33 phút
play course
Sử dụng "PreparedStatement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft SQL Server
8:19 phút
play course
Sử dụng "PreparedStatement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server
19:08 phút
play course
Sử dụng "PreparedStatement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft SQL Server
20:44 phút
play course
Sử dụng CallableStatement để truy suất Store Procedure trong Microsoft SQL Serve
25:22 phút
play course
Project thực tế - Quản lý sản phẩm
1:13:11 phút
Lập trình cơ sở dữ liệu với MySQL
play course
Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MysQL
20:03 phút
play course
Cách kết nối MySQL bằng MySql JDBC
17:52 phút
play course
Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong MySql
16:30 phút
play course
Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong MySql
24:49 phút
play course
Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong MySql
18:45 phút
play course
Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong MySql
15:11 phút
play course
Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong MySql
21:04 phút
play course
Sử dụng PreparedStatement để thêm mới dữ liệu trong MySql
17:56 phút
play course
Sử dụng PreparedStatement để thay đổi dữ liệu trong MySql
10:24 phút
play course
Sử dụng PreparedStatement để xóa bỏ dữ liệu trong MySql
17:25 phút
play course
Project thực tế - Quản lý sách
1:17:02 phút
Lập trình cơ sở dữ liệu với Oracle
play course
Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
21:45 phút
play course
Cách kết nối Oracle bằng oJDBC7
12:55 phút
play course
Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong Oracle
18:50 phút
play course
Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong Oracle
23:22 phút
play course
Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong Oracle
25:29 phút
play course
Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong Oracle
14:29 phút
play course
Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong Oracle
34:17 phút
play course
Sử dụng PreparedStatement để thêm mới dữ liệu trong Oracle
30:44 phút
play course
Sử dụng PreparedStatement để thay đổi dữ liệu trong Oracle
17:56 phút
play course
Sử dụng PreparedStatement để xóa bỏ dữ liệu trong Oracle
14:12 phút
play course
Project thực tế - Quản lý sinh viên
1:50:44 phút
Lập trình cơ sở dữ liệu với JPA
play course
Giới thiệu JPA(Java Persistence API)
13:02 phút
play course
Triển khai dự án quản lý Khách hàng bằng Hibernate - JPA (trên hệ cơ sở dữ liệu Triển khai dự án quản lý Khách hàng bằng Hibernate - JPA (trên hệ cơ sở dữ liệu SQL SERVER)
45:42 phút
Giới thiệu về Windowbuilder Pro Eclipse
play course
Cách cài đặt plug in Windowbuilder Pro cho Eclipse
7:40 phút
play course
Cách sử dụng gói Windowbuilder Pro Eclipse
11:44 phút
Lập trình Java nâng cao
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 61
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Tự học: Liên hệ
Lớp học online: Liên hệ
Học với giáo viên: Liên hệ
zalo-call