Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất - để vào nền tảng danh tiếng

Hotline: ☎ 0822.77.88.00 ☎ 0943.113.311 ☎ Phòng đào tạo: 089.88.99.637
Hotline: ☎ 0822.77.88.00

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm
Laravel PHP Framework
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 52
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Laravel PHP Framework
Lợi ích từ khoá học
 
Xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh có tính tương tác với dữ liệu bằng PHP
 
Làm việc với Laravel Framework mới nhất
 
Xây dựng web theo mô hình MVC
 
Sử dụng Eloquent ORM để truy vấn dữ liệu
 
Sử dụng SQL trong Laravel Framework
 
Thiết lập template cho website với Blade Template
 
Xây dựng form để thu thập dữ liệu
 
Hiển thị dữ liệu
 
Tìm kiếm dữ liệu
 
Cập nhật và xoá dữ liệu
 
Định hướng trang web với Route
 
 
Phù hợp với
 Sinh viên muốn trở thành lập trình viên web php chuyên nghiệp
 Lập trình viên muốn học framework tuyệt vời nhất của php
 Người muốn kiếm tiền từ công việc làm freelancer php developer
Mô tả tổng quát

- Khoá học này sẽ hướng dẫn bạn phát triển một website phần backend từ đầu tới cuối với ngôn ngữ PHP thông qua việc sử dụng Framework PHP mạnh mẽ nhất bây giờ là Laravel 5.3
- Khoá học được thiết kế theo phương pháp Learning by Doing. Học thông qua làm. 
- Thông qua những ví dụ những bài tập và đặc biệt là thông qua dự án cuối môn, bạn sẽ hiểu và làm được những việc sau:
+ Tạo ứng dụng web theo kiến trúc MVC: Ứng dụng tinh gọn, dễ dàng tuỳ biến và bảo trì
+ Thực hiện điều hướng trang web thông qua route của Laravel
+ Tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống ORM có sẵn của Laravel
+ Tương tác với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng lệnh SQL 
+ Xây dựng website với toàn bộ các thao tác Thêm, Sửa, Xoá, Truy Vấn 
+ Thiết lập và xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu thông qua các file PHP.
+ Tạo layout chung cho ứng dụng web 
+ Từ làm một website ứng dụng ToDoList từ đầu tới cuối với đầy đủ tính năng thao tác với cơ sở dữ liệu

Kết thúc khoá học, nếu bạn làm được project của dự án, thì tôi tin là bạn đã sẵn sàng để làm công việc của 1 developer PHP ở mức độ thành thạo. Bạn hãy tự tin để bắt đầu một công việc mới nhé!

 
Yêu cầu khoá học
 Học viên có hiểu biết cơ bản về HTML, CSS, Javascript
 Có hiểu biết cơ bản về cú pháp của ngôn ngữ PHP
 Có hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL
Giới thiệu khóa học
play course
Giới thiệu khóa học
2:33 phút
Thiết lập môi trường local
play course
Giới thiệu chung
3:45 phút
play course
Cài đặt web server XAMPP
4:58 phút
play course
Cài đặt IDE: PHP Storm
8:10 phút
play course
Composer
2:24 phút
play course
Git
3:36 phút
play course
Tạo dự án Laravel
7:52 phút
play course
Virtual Host
3:40 phút
play course
Mở project trong IDE
3:42 phút
Định tuyến Route
play course
Giới thiệu về Route
4:44 phút
play course
Tạo 1 route mới
5:38 phút
play course
Route nâng cao
5:18 phút
play course
Route tham số
3:30 phút
play course
Thách thức Route
0:41 phút
play course
Giải pháp Route
2:38 phút
play course
Uỷ quyền trong route
4:22 phút
Điều khiển Controller
play course
Giới thiệu về Controller
7:39 phút
play course
Lỗi thường gặp với Controller
4:40 phút
play course
Truyền tham số trong Controller
3:32 phút
Hiển thị View
play course
Giới thiệu về Blade Teamplate
3:08 phút
play course
Tạo mới Blade Template
3:27 phút
play course
Tạo mới 1 trang web
10:00 phút
play course
Thách thức Blade Template
2:02 phút
play course
Giải pháp Blade Template
11:31 phút
Làm việc với cơ sở dữ liệu
play course
Cấu hình PhpMyadmin
6:27 phút
play course
Kết nối với cơ sở dữ liệu
5:33 phút
play course
Tạo và xoá bảng
10:48 phút
play course
Tạo và xoá cột
6:46 phút
Sử dụng lệnh SQL trong Laravel
play course
Thêm dữ liệu
7:45 phút
play course
Truy vấn dữ liệu
4:53 phút
play course
Cập nhật dữ liệu
2:51 phút
play course
: Xoá dữ liệu
2:40 phút
Xử lý dữ liệu với Eloquent ORM
play course
Đọc dữ liệu
10:30 phút
play course
Tìm kiếm bản ghi
3:15 phút
play course
Tìm kiếm nâng cao
5:05 phút
play course
Thêm mới bản ghi
2:36 phút
play course
Cập nhật bản ghi
3:32 phút
play course
Xoá bản ghi
3:06 phút
Dự Án : ToDo List
play course
Khởi tạo dự án
4:57 phút
play course
Cấu hình tên miền ảo
3:24 phút
play course
Kết nối với cơ sở dữ liệu
3:24 phút
play course
Tạo bảng Task thông qua migrate
3:12 phút
play course
Tạo model Task
0:52 phút
play course
Route cho ứng dụng
3:50 phút
play course
Tạo master template
4:07 phút
play course
Tạo trang chủ Task
12:16 phút
play course
Thực hiện validate trong Route
3:05 phút
play course
Sửa trang thông báo lỗi
4:23 phút
play course
Thêm mới Task vào database
3:49 phút
play course
Hiển thị Task đã có
8:16 phút
play course
Xoá Task hiện có
2:44 phút
Tổng kết
play course
Tổng kết
1:10 phút
Laravel PHP Framework
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 52
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Tự học: Liên hệ
Lớp học online: Liên hệ
Học với giáo viên: Liên hệ
zalo-call